Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Областният управител Ивайло Петров и заместник областният управител Нина Петкова  бяха  домакини  на Регионална среща с представители на бизнеса, професионалните браншови структури на работодателите и неправителствените организации в област Монтана. Форумът   се проведе на 12.07.2016 г. в заседателната зала на Областната администрация Монтана.
Основен акцент в дневния ред на събитието бе представянето на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г.
Гостуващи лектори в рамките на инициативата бяха представители на екипа от министерствата, имащи отношение към цялостното осъществяване на политиката по насърчаване на иновациите и научно-изследователския потенциал на национално ниво в лицето на г-жа Златина Карова – директор на Дирекция “Наука” в Министерството на образованието и науката,  г-н Желяз Енев – директор на дирекция “Икономически политики за насърчаване”, г-н Стефан Узунов – консултант в дирекция “Икономически политики за насърчаване”, г-н Емил Коматичев – държавен експерт в дирекция “Икономически политики за насърчаване” и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт в Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентосопособност” в Министерството на икономиката.
От страна на академичните среди участие в срещата взе проф. Маргарита Богданова от Стопанската академия “Д.А. Ценов” в Свищов.
Лекторите представиха  пред присъстващите  цялостната структура и съдържание на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и основната идея за нейното създаване, а именно идентифициране на области от националната и регионалните икономики, които притежават потенциал за растеж, за да  се постигне целенасочено и ефективно изразходване на предвидените за иновации средства през програмния период 2014-2020 г.
В допълнение към това присъстващите на събитието имаха възможността да получат и полезна информация относно приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и програмата “Хоризонт 2020”. 
С всички презентации, направени по време на регионалната среща можете да се запознаете тук.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Дата: 18 юли 2016 / Версия за печат