Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Пет фирми от област Монтана ще получат компенсации по Постановление 44
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана проведе заседание, на което разгледа подадените документи от работодатели за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”.

   Условията и редът за изплащане на този вид компенсации са определени в Постановление №44 от 19 февруари 2009 г. Според него на работниците и служителите от икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”, за които е установено непълно работно време, могат да се изплащат компенсации. По смисъла на документа „компенсациите” са суми, определени в Националния план за действие по заетостта за съответната година, които се изплащат на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преминаване от пълно към непълно работно време. Компенсациите са под формата на помощи поради обстоятелствата, предизвикани от въвеждане на непълно работно време от работодателя.

   Подадените документи за исканите компенсации се разглеждат от Съвета за сътрудничество, който ги оценява по реда на постъпването им по определени критерии:

   1.         Процент на изменение на стойността на продажбите за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите по чл. 5 /описание на необходимите документи, които трябва да попълват работниците, служителите и работодателите/ в сравнение със същия период на предходната година

   2.     Процент на изменение на финансовите резултати за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите

   3.       Вид на основната дейност

   4.     Процент на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, от общия брой на списъчния състав в края на последното тримесечие, предхождащо въвеждането на непълно работно време

   5.     Наличие на санкции или глоби на работодателя през последните 6 месеца преди подаването на документите по чл. 5.

   Максималният брой точки, които може да бъдат събрани, е 70.

   Въз основа на разгледаните документи е направено класиране на фирми от област Монтана, заявили искане за средства за изплащане на компенсации. Според справката за необходимите финансови средства по ПМС 44 от 19 февруари 2009 г. за област Монтана общата стойност, за която се кандидатства, е 199 440 лв.

   Отпуснатите средства за областта са 87 611 лв.

   52 200 лв. ще бъдат разпределени между 5 фирми – 5 760 лв. за кооперация „Бижутерия и сувенири” /60 точки и 16 работници и служители/, 27 720 лв. за „ЗАИ” АД /60 точки и 77 работници и служители/, 12 240 лв. за „Бигъл” ООД /60 точки и 34 работници и служители/, 3 600 лв. за „Нике Текс” ЕООД /55 точки и 10 работници и служители/ и 2 880 лв. за  „Полимона” ООД /45 точки и 8 работници и служители/, която има равен брой точки с „Наталия ММ” ООД /45 точки и 196 работници и служители/.

   Тъй като искането за 70 560 лв. от „Наталия ММ” ООД не може да бъде удовлетворено с остатъка от 35 411 лв. от разпределените 87 611 лв., ще бъде изготвено писмо до Министерството на труда и социалната политика за покриване на пълния размер на исканата сума.

   На заседанието на Комисията по заетост беше представена и обобщена информация за нивото на безработицата в област Монтана. Данните сочат, че към 31.12.2008 г. безработните в областта са били 8 801 души при ръст на безработицата 11,02%. Към 31 януари 2009 г. техният брой е 8 760 души при ниво на безработицата 10,96%, а към 28.02.2009 г. – 8 865 души при безработица 11,1%.

   Броят на фирмите, подали в бюрата по труда заявка за масови съкращения към 23 март  2009 г., е: в Берковица – 1 за 52 души; Лом – 3 фирми за 76 души; Монтана – 7 предложения /съответно за 125, 16, 32, 30, 20, 100 и 166 души, или общо 489/.
Дата: 25 март 2009 / Версия за печат