Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С РЕШЕНИЕ № 372/30.06.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО РЕШЕНИЕ № 259/25.03.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 259/25.03.2016 г. на Общински съвет Берковица. С посоченото решение общинският съвет приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 220 от Протокол № 12/26.02.2016 г., с което се допълва доклада за енергийно обследване на сградата на общинска администрация – Берковица. Решението е прието в нарушение на приложимия материален закон – ЗОП, при липсата на компетентност на органа, издал акта. В случая ЗОП се явява специален закон по отношение на ЗМСМА и правомощията на кмета, предвидени в него, следва да се отграничат от тези, уредени в ЗМСМА. В този специален закон никъде не са предвидени такива правомощия за общинския съвет. Това означава, че по него органът на местно самоуправление не може да приема решения, в това число такива, с които се изменя документ, изготвен в изпълнение на сключен договор между кмета и изпълнителя по обществена поръчка.
С Решение № 372/30.06.2016 на Административен съд – Монтана, Решение № 259/25.03.2016 г. на Общински съвет Берковица, е обявено за нищожно, прието при липса на правно основание и материална компетентност.


Дата: 5 юли 2016 / Версия за печат