Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
На 16.06.2016 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на тема – Особености по прилагане на трудовото законодателство в селското стопанство, в това число осигуряване на минималните изисквания за Здравни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и законосъобразност при възникване на трудово правни отношения. Заседанието бе председателствано от зам. областният управител Нина Петкова.
Инж. Димитър Петров - директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи Доклад по прилагане на трудовото законодателство в селското стопанство. Той съобщи, че със Заповед на изпълнителния директор на ИА ГИТ от 30.05.2016г. е възложено провеждането на информационна и инспекционна кампания,  и че в  Дирекция „Инспекция по труда” - Монтана тези действия текат още от месец февруари.
„Ще бъдат проверени всички земеделски стопани с приоритет от отрасъл растениевъдство и по точно отглеждащи: плодове, зеленчуци, лавандула и рози. Това е групата имаща право на еднодневни договори”, каза инж. Петров.
Той поясни, че при заверяването на договорите работодателите трябва да удостоверят самоличността си с лична карта, да предоставят регистрационна карта на земеделски производител/стопанин, заверена за 2016 г. от областната дирекция "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните", и анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител (приложение към регистрационната карта). Право да заверят такива договори имат само работодатели, за които от анкетната карта е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата. Трябва да предоставят и платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест", за здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.). От тях трябва да е видно, че са внесени авансови осигурителни вноски за съответния брой лица, които ще бъдат наети на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда.
Договорите могат да се регистрират и от упълномощено лице, което трябва да представи пълномощно - оригинал, както и да удостовери самоличността си с лична карта.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дата: 17 юни 2016 / Версия за печат