Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Вълчедръм
Адрес:
3650 гр.Вълчедръм
ул."България" № 18-20
Телефони: 09744/34-44, 09744/22-05, 09744/33-08, 09744/21-38
Факс: 09744/34-06
Електронна поща:info@valchedram.com; kmet@valchedram.com
Интернет сайт: http://www.valchedram.com

  Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, в плодородната местност "Златия", по поречието на р. Цибрица с излаз на р. Дунав. Заема североизточната част на областта. Разстоянието от центъра на Общината до областния град Монтана е 50 км. Общината граничи: на Север - р. Дунав, на Изток - с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад с общините Бойчиновци и Якимово, на Северозапад с община Лом - област Монтана. 
  Общината е в състава на област Монтана. Състои се от 11 селища с обща площ 426 х. дка, в т.ч. : - 87,3% (398 931 дка) обработваема земя и 3,5% (14 673 гори).
  Броят на населението е 13 262 души, като 41 % са в активна възраст, 15% под трудоспособна възраст и 44% са над трудоспособна възраст. Ромското население съставлява 30% от общото. 
  Шосейни връзки свързват Общината с град Лом (25км.), където се намира най-близкото действащо пристанище на р. Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните комплекси на град Видин (80км.) и град Оряхово (50 км.) както и с ж.п. линията Видин - София при град Лом и с. Долно Церовене (22 км.). Общината е разположена на транспортната връзка Видин - Плевен.
  В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените й в състава населени места към Община Вълчедръм в т.ч.: с.Златия, с.Игнатово, с.Разград, с.Ботево, с.Долни Цибър и с.Горни Цибър. 
  След последните административни промени кметства в Общината са с.Долни Цибър, с.Златия, с.Мокреш, с. Разград, с.Септемврийци и с.Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества – с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър и с.Игнатово.
  В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни (машиностроене), но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните пазари, като вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност - надхвърля 50%.
 
Община Вълчедръм


Дата: 30 април 2010 / Версия за печат