Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана Ивайло Петров участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. То се проведе на 14 и 15 юни в зала „Плевен“ на Областна администрация Плевен, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието беше открито и ръководено от Ралица Добрева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Плевен.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Администрацията на Министерския съвет, на Агенция „Пътна инфраструктура“, представители на бизнеса, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 юли до 31 декември 2016 г. е избран инж. Огнян Ценков - кмет на община Видин.
Представител на Дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет запозна присъстващите с актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и опасни отпадъци от бита на територията на цялата страна.
На заседанието се представи, обсъди и одобри Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2015 г.
Представител на Агенция „Пътна инфраструктура” представи информация относно предвидените за рехабилитация през 2016-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район.
Представени бяха добри иновативни практики на бизнеса в Северозападния район.
Експерт от Министерството на земеделието и храните запозна членовете на Съвета с възможностите за общините на територията на Северозападния район по Програмата за развитие на селските райони.
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район към месец юни 2016 г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ  НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ  НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 17 юни 2016 / Версия за печат