Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ИЗВЪРШИ ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
Под председателството на областния управител Ивайло Петров, на 06 юни 2016 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана, се проведе поредното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. В заседанието взеха участие представители на общините, на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица, работодателски и синдикални организации от област Монтана. Във връзка с повторното стартиране на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и в съответствие с утвърдената от МТСП Методика за подбор и оценка на заявките от работодатели, членовете на комисията извършиха първоначална оценка и класиране на постъпилите заявки на работодатели. За област Монтана те са 302 на брой. Съобразно заделеният за областта финансов ресурс в размер на 1 218 743 лв., 55 бр. заявки на работодатели бяха предложени за финансиране по схема „Обучение и заетост”, а 241 бр. бяха включени в резервен списък. Не бяха допуснати до оценка 6 бр. заявки поради това, че не отговарят на условията за кандидатстване по схемата. След приключване на класирането цялата документация ще бъде върната в ДБТ Монтана. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си окончателния списък с класираните за финансиране, както и некласираните кандидати по схемата „Обучение и заетост”.

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ИЗВЪРШИ ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАКОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ИЗВЪРШИ ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВКИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 9 юни 2016 / Версия за печат