Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Във връзка с повторното стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., днес, 27 май 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе работна среща на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител Ивайло Петров, който е и председател на комисията. Присъстващите се запознаха с утвърдената Методика за подбор и оценка на работодателските заявки за разкриване на нови работни места по посочените в същата, икономически дейности. Предстои да се проведе още една работна среща на Комисията в два поредни дни - 01 и 02 юни 2016 г. , на която ще бъдат разгледани и оценени заявките на работодателите, подали заявление до Дирекция „Бюрото по труда” – Монтана по Схемата „Обучение и заетост”.

ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА  ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА  ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА  ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 27 май 2016 / Версия за печат