Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015 г
За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.
Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта. 
Дата: 27 май 2016 / Версия за печат