Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНА
Днес, 31 март 2016 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация ООД” – гр.  Монтана. Заседанието бе открито и водено от областният управител на област Монтана Ивайло Петров, който е  и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
На форума присъстваха членовете на общото събрание на Асоциацията кметове и заместник кметове на общини в област Монтана, управителят на „ВиК” ООД – Монтана инж. Валери Иванов и гостите -  Ивета Маринова, началник отдел Дирекция „ВиК“ на МРРБ и Светлана Христова, главен експерт Дирекция „ВиК“ на МРРБ. 
Членовете на Асоциацията взеха единодушно решение за сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД – Монтана за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.
Председателят на Асоциацията по водоснабдяване и канализация Ивайло Петров заяви, че постигнатото решение дава добри възможности за кандидатстване за финансиране по отворените европейски програми и осигуряване на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите в област Монтана.

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНААСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНААСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНААСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНА
Дата: 31 март 2016 / Версия за печат