Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
На 22.02.2016 г. в  Областна администрация - Монтана се проведе работна среща-дискусия, организирана от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. На срещата присъстваха народните представители от 12 МИР – Монтана Десислава Атанасова, доц. Борислав Великов, доц. Петър Чобанов и Чавдар Пейчев, двамата зам. областни управители Нина Петкова и Петър Петров, управителят на Вик – Монтана инж. Валери Иванов, кметове на общини и медии. 
Областният управител и председател на Асоциация по ВиК Ивайло Петров откри срещата, като поздрави присъстващите и представи дневния ред.   Обсъден бе Проект на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребители на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. Той информира присъстващите, че предстоящото подписване на договора, който предстои да бъде бъде сключен между АВиК-Монтана ВиКО „Водоснабдяване и Канализация“, ООД, гр. Монтана, е една от най-важните стъпки в реформата на ВиК сектора за област Монтана, поставящ началото на едно дългосрочно партньорство, което ще работи в полза на потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги от областта.
На заседанието бе дискутирано и предложението  за присъединяване на община Берковица към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. 
Народните представители Десислава Атанасова и доц. Борислав Великов заявиха в изказванията си, че община Берковица ще трябва да се включи в Асоциация ВиК, за да може тя да кандидатства с проекти за европейско финансиране. 

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩААСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩААСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
Дата: 23 февруари 2016 / Версия за печат