Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020
На 12.02.2016 г. в Областна администрация Монтана се проведе поредна работна среща на Областния оперативен екип, на която бяха обсъдени коригираните приоритетни направления на социалните услуги по общини и набелязани  специфичните цели по направленията на същите. Срещата бе ръководена от зам. областният управител Петър Петров.
В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за социалните услуги 2016-2020, обособяването на интервенцията за децата,  пълнолетните и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.
За осъществяването на визията на Областната стратегия, във всяко от избраните по-горе направления се набелязаха общи и специфични цели.
Услугите по първото направление са насочени към превенция за деца и семейства в риск и социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи чрез развитие на социални услуги в общността.
Стратегията трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции в областта чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване на институции и качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.
 Услугите в това направление са насочени към  деинституционализация на грижите за възрастни хора и осигуряване на домашни грижи и подкрепа в дома на потребителите, която да предотврати или поне да отложи необходимостта от резидентна грижа.

ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020 ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020 ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020
Дата: 16 февруари 2016 / Версия за печат