Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване







КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
 Комисията, подготвила Областната здравна карта на област Монтана проведе днес, 10 февруари 2016 г., извънредна работна среща под ръководството на областния управител на област Монтана Ивайло Петров, който е и председател на комисията. Основен акцент в дневния ред на събитието бе обсъждане на параметрите, заложени в публикувания наскоро проект за обсъждане на Национална здравна карта в частта касаеща осигуряването на качествена доболнична и болнична помощ за населението в област Монтана. Вследствие от проведените обсъждания и изказаните мнения, препоръки и коментари участниците в срещата кметове и зам. кметове на общини, ръководители на лечебни заведения в област Монтана и представители на професионалните съсловни организации на медицинските работници се обединиха около категоричното становище, че не се приемат предложените от Министерството на здравеопазването драстични корекции в броя на хирургичните и терапевтичните легла в болничната помощ и следва да се отстояват първоначално заложените в Областната здравна карта на област Монтана параметри, които са изготвени коректно спрямо методиката и предложени на вниманието на министъра на здравеопазването от 23.11.2015 г.

ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНАИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 10 февруари 2016 / Версия за печат