Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП
Днес, 03.02.2016 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе работна среща на Областния оперативен екип за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2016-2020 г. Под ръководството на двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров, представителите на общинските администрации бяха консултирани от експерти към УНИЦЕФ – България и Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана за планираните нови социални услуги за новия пет годишен период по две водещи направления. Новите направления в новия стратегически документ обхващат повишаването на качеството на живот на уязвими деца и младежи и техните семейства, както и социалното включване на лица с увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно положение. Грижата за старите хора също е водеща задача. Новите социални услуги ще бъдат отново дискутирани след като бъдат нанесени препоръчаните корекции на последваща работна среща.

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИПРАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП


Дата: 3 февруари 2016 / Версия за печат