Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
Във връзка с приетия с Решение № 1 от 05.01.2016 г. на Министерски съвет Национален план за противодействие на тероризма, областният управител на област Монтана Ивайло Петров проведе работна среща с представители на общините в област Монтана, ТД „Национална сигурност” - Монтана, ОД МВР - Монтана и РД ПБЗН -  Монтана.
Присъстващите бяха запознати с изискването за разработване на Общински планове за действие при терористична дейност, които в двумесечен срок от влизане в сила на решението следва да са приети от Общинските съвети, а данните от тях следва да  бъдат използвани за разработване на Областен план за противодействие на тероризма.
Представителите на общините бяха запознати и с отговорностите на кмета на общината при изпълнение на Общинския план и неговите действия при различните степени на готовност за реагиране.
Юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора, също имат задължение да планират и да предприемат мерки за противодействие на тероризма.

Дата: 21 януари 2016 / Версия за печат