Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕ ПРОВЕДЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Областният управител Ивайло Петров и директорът на Областна дирекция „Земеделие”- Монтана д-р Виолета Гергова проведоха работна среща във връзка с измененията на нормативната уредба, относно отдаването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както и измененията, касаещи статута на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които са предоставени за стопанисване и управление на общините. В срещата взеха участие експерти на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана,  представители на общините в областта, както и членове на Областния консултативен съвет по животновъдството.
По време на срещата бяха разгледани въпросите, относно подготовката на списъците с имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ, които ще се отдават под наем или аренда от стопанската 2016 – 2017 г. и тяхното разпределение в съответствие с разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ. Създаденият регистър на ползваните пасища, мери и ливади и регистърът  на регистрираните пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти, също бяха коментирани.
Във връзка с прилагане разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗСПЗЗ, беше разгледан и въпросът, как ще се направи ревизия на договорите за предоставяне на пасища, мери и ливади и привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и извършването на проверките по чл. 37м от ЗСПЗЗ.
На срещата се обсъди и новия § 14 от ПЗР на ЗИД на Закона за опазване на земеделските земи, касаещ условията, при които общинските съвети предоставят и се разпореждат със земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 


РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕ ПРОВЕДЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯРАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕ ПРОВЕДЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дата: 21 януари 2016 / Версия за печат