Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Днес, 17.12.2015 г. в заседателната зала, под председателството на заместник-областният управител  Нина Петкова се проведе съвместно заседание на Областния  съвет за тристранно сътрудничество и Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
Заседанието се състоя във връзка с планирането на държавен план-прием за учебната 2016/2017 година за държавните и общински непрофилирани, профилирани, професионални гимназии и професионални училища.  На срещата взеха участие  началникът на РИО Монтана Трайка Трайкова, представители на териториални структури, експерти, представители на общините в област Монтана, директори на училища и неправителствени организации .
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на социалните партньори със състоянието, тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област Монтана.
2. Уточняване на вижданията на заинтересованите страни по отношение приоритетите на регионалната икономика.
3. Други.
Представени бяха и подадените до началника на Регионален инспекторат по образование – Монтана предложения за нови професионални паралелки за  учебната 2016/2017 година в държавните и общински училища на област Монтана.
За по-широкото представяне на позицията на социалните партньори и заинтересованите страни по отношение приоритетите на регионалната икономика се предвижда да бъдат проведени допълнителни разговори и  срещи с работодатели от региона.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ  СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ  СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ  СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАСЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ  СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 17 декември 2015 / Версия за печат