Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕРегионалният съвет за развитие на Северозападен район проведе на 24.11.2015 г. проведе свое редовно заседание под председателството на Областния управител на област Враца Малина Николова. 
В заседанието взеха участие Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството – Иван Аспарухов, представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области в района, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, Национално сдружение на общините в Република България,  „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Форум Гражданско Участие”, както и представители на академичните среди.
Експерт от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД представи проект за обсъждане на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на Северозападна България, Родопите и Странджа – първи етап”.
Участващите в състава на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район обсъдиха и представиха становища по изготвения проект на Целенасочената инвестиционна програма в частта и, отнасяща се до развитието на Северозапада.
В дългосрочен план предстои допълнителна работа по окомплектоването на програмата, която остава отворена за предложения по отношение на нейното съдържание.

Дата: 26 ноември 2015 / Версия за печат