Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
Трансграничен информационен семинар в рамките на проект “Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия”, съфинансиран по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. се проведе на 27 октомври 2015 г. в конферентната зала на хотел “Огоста” в Монтана.
Основен акцент в дневния ред на събитието, чиито главен организатор бе Сдружение “ЕКОЛИНКС - ГСУПРООС” Русе със съдействието на Областна администрация Монтана, бе представянето на постигнатите резултати от внедряването на информационна система за предварително известяване в ситуации, причинени от наводнения в трансграничния регион Румъния – България. 
Семинарът бе открит от заместник областния управител на област Монтана Петър Петров, който приветства с добре дошли присъстващите представители на Националната администрация по водите и мелиорациите -  Румъния, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защите на населението” - Монтана, “Напоителни системи” ЕАД - клон Мизия, общините от област Монтана и граждани.
Освен с презентираната от организацията водещ партньор информационна система за известяване участниците в срещата имаха възможност да се запознаят и с представените от РД “ПБЗН” Монтана и “Напоителни системи” ЕАД данни по отношение на механизмите за навременна реакция в бедствени ситуации, както и да се включат в ползотворна дискусия по темите, свързани с критичните обекти и безопасността на населението в българо-румънската погранична територия. 
Проектът “Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия” е с водещ партньор Националната администрация по водите и мелиорациите (АНИФ), Румъния и се осъществява съвместно със  сдружение “EКOЛИНКС-ГСУПРООС” Русе, България и Фондация за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш, Румъния.
ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
Дата: 30 октомври 2015 / Версия за печат