Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Бойчиновци
Адрес:
Общинска администрация
гр. Бойчиновци
ул. "Гаврил Генов" №2
тел. 09513/22-36
факс: 09513/25-84
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://www.boychinovtsi.bg

Община Бойчиновци е разположена в Северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
Общината се състои от 13 градове и села. Центърът на община Бойчиновци е град Бойчиновци. Села в община Бойчиновци: с. Бели брег, с. Бели брод, с. Ерден, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Палилула, с. Портитовци, с. Владимирово.
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124 дка. Средната надморска височина е 138.7 м.
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.
На територията на общината са изградени и функционират 73,9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 59, км
- общинска пътна мрежа – 20,4 км
Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт. Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София. Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.
На 17 км от гр. Бойчиновци преминава международният път Е-79.
Общината се характеризира с голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви. Ценно природно богатство на територията на общината са четирите вековни дъбови дървета в двора на училището в кв. Огоста на град Бойчиновци и в местността “Горно ливаге” между село Мърчево и Бойчиновци. В околностите на село Мадан се намира най-гъстата божурова поляна. Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна жълта роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
Особено атрактивни са малката рекичка Рибине в землището на село Лехчево с растящите в нея красиви жълти водни рози /Nuphar Iutea/; петте величествени вековни дървета край Бойчиновци, червените поляни от цъфналия през май див божур, в горския масив край село Мадан, осемте православни храма, по-голяма част от които с над стогодишна история.

Община БойчиновциДата: 30 април 2010 / Версия за печат