Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
На 09.10.2015 г. в заседателната зала  на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана. Срещата беше открита от областния управител на област Монтана  и председател на Асоциацията по ВиК –  Ивайло Петров.  Присъстваха представители на общините-членове на обособената територия: за община Монтана-инж. Иво Иванов, община Бойчиновци-г-н Софрони Захариев, община Брусарци- инж. Петър Димитров, община Вълчедръм-г-н Боян Аврамов, община Вършец-г-н Петър Стефанов, община Г. Дамяново- г-жа Ася Иванова, община Лом- инж. Весела Спиридонова, община Медковец- инж. Иван Иванов, община Якимово-г-н Константин Владов. Гласувано и единодушно прието беше Решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и вноските на общините-членове  в Проекта на бюджет на Асоциацията за 2016 година. В предложения проект е предвидено АВиК за 2016 г. да разполага с 68 571 лв. Тази сума е съставена съгласно чл.20., ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след получен мандат от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за позицията на държавата по отношение на цифрите в разходната и приходната част,  която подкрепя направеното предложение.ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Дата: 12 октомври 2015 / Версия за печат