Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ДВАМА МЛАДЕЖИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПОЧНАТ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ MОНТАНА
ДВАМА МЛАДЕЖИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПОЧНАТ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  MОНТАНА Възможност да започнат трудовия си стаж в Областна администрация -  Монтана  по Програма „Старт на кариерата”,  могат да получат  двама младежи до 29-годишна възраст , завършили висшето си образование  в професионални направления – 1.общо инженерство, архитектура,строителство и геодезия и 2.икономика. В  рамките на 9 месеца, те ще имат възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора са следните:
►    Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;
►    Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
►    Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;
►    Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите следва да подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адрес: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра по труда.
В срок до 16.11.2015 г. включително, Агенцията по заетостта ще публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” - на информационните си табла, списък на кандидатстващите лица по работни места. Дирекциите “Бюро по труда” ще предоставят на съответните ведомства списък на кандидатстващите лица и образец на протокол за проведените интервюта.
Дата: 7 октомври 2015 / Версия за печат