Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМ
С Решение № 727/18.09.2015 г. Министерски съвет прехвърли безвъзмездно на община Берковица правото на собственост върху два имота имот – частна държавна собственост, намиращ се  в местността „Голямо мочурище“ с  обща площ 71 479 кв. м. С придобитите имоти предстои да се удължи ски пистата и подобри инфраструктурата.
Договорът бе връчен, лично,  от областния управител на област Монтана Ивайло Петров в присъствието на народния представител Десислава Атанасова, експерти „Държавна собственост” в Областна администрация – Монтана и  членове на Дружество „Ком 2016“.
От началото на 2015 година с четири Решения на Министерския съвет безвъзмезно в собственост на общини на територията на област Монтана са прехвърлени пет имота – частна държавна собственост, като въз основа на Решенията между областния управител на област Монтана и кметовете на общините Берковица, Георги Дамяново и Медковец са сключени договори за прехвърлянето на собствеността.
На община Берковица с Решение № от 26 юни 2015 г. на МС е прехвърлено безвъзмездно право на собственост върху имот, находящ се в град Берковица, ул. „Христо Ботев” № 2, представляващ терен с площ 216 кв. м и построената в имота сграда със ЗП 100 кв. м.
С Решение № 498 от 03 юли 2015 г. на МС в собственост на община Георги Дамяново е прехвърлен имот, находящ се в землището на село Говежда, съставляващ терен с площ 17 700 кв. м и построените в имота сгради.
Безвъзмезно в собственост на община Медковец с Решение №  513 от 10 юли 2015 г. на МС е прехвърлен имот, намиращ се в село Медковец, представляващ терен с площ 14 100 кв. м и построената в него двуетажна сграда.


ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМ[thumb=left]http://oblastmontana.org/uploads/posts/2015-10
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМ
Дата: 6 октомври 2015 / Версия за печат