Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният обществен съвет за борба срещу корупцията разгледа постъпилите жалби
Областният обществен съвет за борба срещу корупцията проведе заседание, на което прие отчетите на общините за първото шестмесечие на 2008 г. за усвоените от тях средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Справката сочи, че отпуснатите за първото полугодие средства са 144 117,00 лв., които наред със средствата, останали за усвояване от 2007 г. /393 298,31 лв./, се равняват на 537 415,31 лв. Усвоените средства за първото полугодие на 2008 г. са 123 833,60 лв., а тези от 2007 г. - 273 081,49 лв., или общо 396 915,09 лв. От така представените цифри става ясно, че средствата, които продължават да се усвояват през второто полугодие на 2008 г., са 140 500,22 лв.
Членовете на Областния съвет обсъдиха възможностите за създаване на Общински комисии за противодействие срещу корупцията. Според събраната информация до момента само в две общини има изградени комисии с подобна дейност - Вълчедръм и Вършец. Присъстващите решиха да бъдат изпратени препоръки на кметовете на общините за създаването на такива комисии, като в тях бъдат включени представители на гражданския сектор.
Съветът направи промени в състава си: на мястото на г-жа Светлана Людмилова, която е представител на ТПП - Монтана, беше избран г-н Христо Петров - заместник-председател на Търговско-промишлената палата, а председателят на Общинския съвет в Монтана - г-н Светлин Николов, беше избран за член.
Според данните след последното заседание на Областния съвет за борба срещу корупцията има постъпили 7 жалби, 2 от които са анонимни. Общата цифра на жалбите от началото на годината е 15, от които 10 са приключени, а по 5 все още се извършват проверки. 4 от жалбите са получени по пощата, а 11 - в кутията за сигнали в Областна администрация - Монтана. 5 от тях са анонимни, а 10 - явни.
Дата: 9 октомври 2008 / Версия за печат