Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020
На 30 юли 2015 г. в гр. София се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия  На форума присъства и областният управител на област Монтана Ивайло Петров. Съвместният комитет за наблюдение се състои от представители на централните и местните администрации на двете страни, както и представители на неправителствени организации, работещи в трансграничния регион.
Заседанието бе ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова съвместно със Санда Шимич, помощник-директор на Канцеларията за европейска интеграция на Република Сърбия. В срещата участва  и Ан-Ясмин Крабач, представител на Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към ЕК.
Членовете на Комитета обсъдиха процедурните правила на СКН и пакета документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване и критериите за подбор на проекти по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Очаква се пакетът документи за кандидатстване да бъде одобрен от членовете на СКН и през месец август 2015 г. да бъде публикувана Първата покана за набиране на проектни предложения, която включва всички приоритетни оси на Програмата, по които ще бъдат финансирани проектите.
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове.
По време на заседанието членовете обсъдиха Комуникационната стратегия и Многогодишната стратегия за техническата помощ на Програмата.


ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020

Дата: 31 юли 2015 / Версия за печат