Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
     На 11-12.06.2015 г., в гр. Вършец, област Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. Заседанието беше открито и ръководено от г-н Ивайло Петров - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Монтана.
     В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, заместник областни управители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Агенция „Пътна инфраструктура”, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, Фондация за реформа в местното самоуправление, както и представители на академичните среди.
    След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 юли до 31 декември 2015 г. е избран г-н Иво Цветков- кмет на община Бяла Слатина.
Представител на Агенция „Пътна инфраструктура” представи информация относно предвидените за рехабилитация през периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район.
    На заседанието се представи, обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2014 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството - г-н Иван Аспарухов информира членовете на Съвета за процеса на разработване на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.
    Експерт от „Национален център за териториално развитие” ЕАД представи резултатите от анализа на социално-икономическото развитие на Северозападна България.
На заседанието беше представена информация за одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и етапът на изпълнение на програмата на територията на района.
     Представени бяха добри иновативни практики на бизнеса в Северозападен район. Представител от „Електростарт” АД направи презентация на тема „Електростарт - устойчиво развитие, иновации и корпоративна политика за развитие на човешкия капитал”.
     Пред членовете на Съвета бяха представени фокусът на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, включително и регионалния фокус.
     Регионалният съвет за развитие подкрепи предложението на Областния управител на област Плевен да бъдат запазени 2-те позиции в Информационното звено – Плевен по Програмата interreg V – А Румъния – България за периода 2014-2020 г.
    На заседанието бяха представени и обсъдени предложения за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.
    Пред членовете на Съвета беше представена Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II България - Сърбия и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения.
    Представители от Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район към месец юни 2015 г.
ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 12 юни 2015 / Версия за печат