Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
        На 09.06.2015 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, под председателстването на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана, се проведе заседание на Комисията по заетостта.
       Дневният ред на заседанието включваше разглеждане и обсъждане на възможността за разкриване на работни места в област Монтана по проектите „Подкрепа за заетост” и „Нова възможност за младежка заетост”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
       Присъстващите на форума членове на Комисията, с изключение на представителя на община Монтана, гласуваха Областна администрация Монтана да разкрие 160 работни места за 4 месеца в област Монтана.
       Областна администрация има право да администрира 216 бройки, от които наема 160. Останалите 56 предоставя на частния сектор в област Монтанa.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТАПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дата: 10 юни 2015 / Версия за печат