Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Берковица
Адрес:
Общинска администрация – гр. Берковица
3500 гр. Берковица
пл. "Йордан Радичков" 4
Телефон за контакти: 0953/88404
Факс: 0953/88405
E-mail: ob@berkovitsa.com
Интернет страница: http://www.berkovitsa.com

Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Най-високата точка е връх Ком (2016 м), а най-ниската точка е в с. Боровци (250 м.) Средната и надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на надморска височина 405 м.
Община Берковица поделя граници със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч и Георги Дамяново.
    Населени места в общината: с. Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово.
    През община Берковица преминава най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както и от Западна Европа към Южна България и Близкия изток през прохода Петрохан.
Транспортната мрежа на община Берковица включва:
•  ІІ клас път с дължина 40 км от главен път ІІ-81. Осигурява връзката на общината със София – 87 км и с областния център Монтана – 23 км. Чрез него се осъществява и връзката с международен път Е-79.
•  ІІІ клас път с дължина 51 км, осигуряващ връзката със съседните общини – Вършец и Георги Дамяново.
•  ІV път с дължина 123 км, осигуряващ връзката на селищата с общинския център, от които 79.5 км са с трайна настилка, а останалите пътища са в проект (земни пътища).
Общественият транспорт е автомобилен.
От общината започва и жп линията Берковица – София, Берковица – Лом и Видин.
    Общо стопанисваната земя в общината е 212 945 дка, а обработваемата – 77 840 дка.
    За общината приоритетно е овцевъдството с направление за мляко и месо. Отглеждат се основно овце цигайски тип.
    Развити отрасли в общината са: шивашка промишленост; химическа промишленост; хладилни инсталации; машиностроене и абразивни инструменти; каменообработване; хранително-вкусова промишленост; ягодоплодни култури и др.
    С красотата на своята девствена природа Берковската планина е прекрасно място за туризъм, спортуване и отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване. На 15 км. от града и на 12 км. от прохода Петрохан, на 1500 м н. в. се намира туристически и спортен комплекс "Ком". Снегозадържането тук е близо петмесечно и създава добри условия за зимен отдих. В района има алпийска и бегова ски-писти, защитени от вековни дървета (резерват "Горната кория"), обслужвани от два ски-влека. Освен с незабравимия "скърцащ" звук на снега и бялата тишина на зимата, местността под връх Ком е привлекателна и с възможностите за вело-туризъм, практикуване на делта- и парапланеризъм. Оттук е и изходният пункт за много туристически маршрути – Ком – Емине, Международен пешеходен маршрут Е-3 от Атлантическия океан до Средиземно море, Ком – Белоградчик и др.

 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица  Община Берковица 
 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица
Община Берковица

Дата: 30 април 2010 / Версия за печат