Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1284 (в частта за имот № 6 от приложената таблицата) от Протокол № 43, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото Решение е дадено съгласие да се извърши продажба на общински имот, като одобрената пазарна цена, по която следва да се извърши продажбата е по-ниска от данъчната оценка на имота, което е в нарушение на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Според цитираната норма, разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки.

Дата: 15 май 2015 / Версия за печат