Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАПървото за 2015 г. заседание на Комисията по заетостта на област Монтана се проведе на 28.01.2015 г. в Областна администрация Монтана, под председателството на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана.
Съгласуването на предложенията на държавните и общинските училища от област Монтана за държавен план-прием по професии за учебната 2015 – 2016 година беше основната задача на заседанието.
През м. декември 2014 г. представителите в Комисията и директорите на училищата на територията на област Монтана бяха предварително запознати със състоянието, тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област Монтана. Представени им бяха и подадените до началника на Регионален инспекторат по образование – Монтана предложения за нови професии и специалности за учебната 2015-2016 година в държавните и общински училища на област Монтана.
В новия държавен план-прием не се предлага прием по едни и същи професии/специалности в повече от едно училище, в една и съща община.
За първа година в област Монтана се предлага прием за обучение по еднакви професии в училища,  разположени в различни, несъседни общини.
Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално образование и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана през учебната 2015/2016 година съдържа разкриването на обучение по 5 нови професии/специалности в пет училища (за сравнение: 2 нови през 2014/2015 г., 6 нови през 2013/2014 г.).
Презентацията на РИО–Монтана може да свалите от тук.
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Дата: 28 януари 2015 / Версия за печат