Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 27.01.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, с участието на заместник областните управители г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров,  се проведе  дву-модулно обучение – Разработка на стратегии и стратегически документи и Координация и партньорство - по Стратегическо партньорство по Проект BG161Р0003-2.4.02-0022-С0001 „Създаване и развитие на Клъстер”Информирано общество за устойчиво развитие”. В обучението участваха  служители на областна и общински администрации, частния сектор, културни институции и неправителствени организации, работещи на територията на област Монтана. 
По време на курса бяха представени теоретични модели, практически примери и шаблони по разработването на стратегии, стратегически документи и модели за координация и партньорство, включващи стратегия, подходи за оценка на външната и вътрешната среда, инструменти за анализ, механизми за мониторинг, управление на изпълнението, изграждане и управление на партньорствата и т.н. 
Обучението се провежда с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Клъстера и превръщането му във водещ национален клъстер за предоставяне на качествени консултантски услуги в сферата на еврофинансирането, стратегически услуги и бизнес оптимизирането.

Дата: 27 януари 2015 / Версия за печат