Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет по условия на труд е регионален орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд в област Монтана.

СЪСТАВ:
Постоянния поименен състав на Областния съвет по условия на труд в област Монтана, както следва:
І. Представители на Областна администрация Монтана:
1. Нина Пламенова Петкова – председател и заместник областен управител на област Монтана;
2. инж. Иван Тодоров – гл. секретар в Областна администрация Монтана;


ІІ. Представители на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите:
3. Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на независимите синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана;
4. инж. Иван Александров – Синдикален регионален съюз на Конфедерация на труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ Монтана;
5. инж. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Монтана;
6. инж. Славка Нончева – председател на Търговско–промишлена палата /ТПП/ Монтана;
7. Мая Григорова – представител на Българска стопанска камара – Монтана;
8. Маргарита Борисова – представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Монтана;
9. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива – Монтана.


ІІІ. В заседанията на съвета без право на глас при приемане на решения могат да участват представители на: териториални структури на държавната власт, местната власт, предприятия, ведомства и други организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

ІV. Секретар на Областния съвет по условия на труд в област Монтана
7. Биляна Борисова– старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет по условия на труд в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат