Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният съвет за развитие заседава повече от три часа
Областният съвет за развитие заседава повече от три часаНа заседанието на Областния съвет за развитие присъстваха и представители на "Булгаргаз", които представиха инвестиционните намерения на дружеството във връзка с реализацията на проекта "Южен поток" на територията на област Монтана.
От направените изказвания стана ясно, че има воля за разширяване на системата предвид съществуващите възможности, които предлагат оперативните програми, но трябва да бъде направен финансов анализ на средствата, необходими за реализацията на един такъв мащабен проект като газификацията на общините в област Монтана. Според кметовете проблемът идва от различията между общините в териториално отношение, тъй като много от населените места са разположени върху обширни територии, което ще затрудни осъществяването на идеята, а в същото време е под въпрос и желанието на населението да се реши на една толкова важна стъпка, свързана с промяна в инфраструктурата и финансовото благосъстояние.
Областният съвет за развитие заседава повече от три часаНезависимо от трудностите, кметовете са на мнение, че именно оперативните програми са удобният случай да се намери начин за подобряване на инфраструктурата и да бъде използвана възможността за полагането на тръбите за газ.
Другият разискван въпрос на заседанието беше оптимизизирането на училищната мрежа. Представителите на Регионалния инспекторат по образованието посочиха целите на оптимизирането – подобряването на качеството на образованието, шанс и възможност на всяко дете да има достъп до качествено образование и повишаване на ефективността на публичните разходи за образование. РИО-Монтана подкрепя решенията на общинските съвети в област Монтана за закриване и преобразуване на училища и детски градини. Според експертите от Регионалния инспекторат проблем за училищната мрежа е дублирането на учениците – някои от тях фигурират в повече от едно училище и така се получава разминаване между информацията, предоставена от инспектората, и информацията, с която разполагат общинските администрации.
Областният съвет за развитие заседава повече от три часаИзходът за решаването на наболелите проблеми в образованието според всички са диалогът и съвместните усилия на държавната и местната власт. Освен това е важно местният бизнес да се свърже с представителите на образователната система, за да се намери начин за уточняване на профила на образованието, така че кадрите, които създават училищата в област Монтана, да имат възможност да се реализират по родните си места. Така ще бъде преодолян и дефицитът на квалифицирана работна ръка, който в момента съществува в някои от населените места в областта.
Присъстващите членове на Областния съвет за развитие избраха представител на общините в Областния обществен съвет за борба срещу корупцията. Кметът на община Монтана направи предложение този представител да бъде г-жа Юлия Каменова – кметица на община Брусарци. Предложението беше прието единодушно.
Дата: 21 април 2008 / Версия за печат