Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проведе се съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област Монтана
Проведе се съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област МонтанаНа 23.12.2014г. от 10,30 часа  под председателството на г-жа Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана, се проведе съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област Монтана. 
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Представяне на информационна кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) – предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво от Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана.
2. Обсъждане на състава на Областен съвет по условия на труд, както и на проект на Правилник за дейността на съвета.
3. Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г.
Инж.  Димитър Петров – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи доклад във връзка с  информационна кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) – предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво.
След коментари и някои допълнения беше гласуван Правилникът за организацията и дейността на Областен съвет по условия на труд в област Монтана, който по предложение на членове на съвета и след обсъждане стана самостоятелен съвет, а не както досега – съвет към Областния съвет за тристранно сътрудничество.
В края на зеседанието съгласно т.3 от дневния ред за заместник-председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество  за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г се избра представител на синдикална организация - инж. Иван Александров – председател на КТ ”Подкрепа” – Монтана.
Проведе се съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област МонтанаПроведе се съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област Монтана

Дата: 23 декември 2014 / Версия за печат