Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ПРОВЕДЕНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 12 декември 2014 г. в конферентната зала на Учебен център Сливек на Националния статистически институт в община Ловеч се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него.
Настоящото заседание се свика и откри от д-р Мадлена Бояджиева - Председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Областен управител на област Ловеч, на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министерства, представители на областните администрации Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 януари до 30 юни 2015 г. е избран г-н Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново.
Представена, обсъдена и одобрена беше последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г.
Представител на Обединение „Регионални анализи” представи актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”
На заседанието беше актуализиран съставът на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2007-2013 г. и  2014-2020 г. 
Г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена палата – Враца  запозна членовете на Съвета с резултата от международен проект PLUSTEX - „Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил” и направи предложение за внедряването му в Северозападен район.
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми за периода 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район за 2014 г.

Дата: 13 декември 2014 / Версия за печат