Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”
ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”От 24 до 26 ноември 2014 г. се проведе Национално пълномащабно учение „Защита 2014”. По време на учението се проигра сценарий на тема: „Тежка авария в АЕЦ „Козлодуй” – управление на последиците от аварията”.
Основната цел на учението бе да се провери готовността на органите за управление и силите за реагиране на национално ниво при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
В тренировката участваха над 30 национални структури, сред които Националният щаб за реагиране при бедствия, Областните щабове на Враца и Монтана, Общинските щабове на общините Козлодуй, Мизия, Лом и Вълчедръм, Центърът за управление на аварии на АЕЦ „Козлодуй”, а също така и органи за управление на ведомствените щабове за защита при бедствия на: Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Агенцията по ядрено регулиране, Български червен кръст и други сили на единната спасителна система. 
Реалните действия на всички институции за оповестяване, планиране и организиране провеждането на аварийно-спасителни, евакуационни, защитни и ликвидационни мероприятия при възникване на извънредна ситуация, в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” се проиграха на 25 ноември 2014 г., паралелно в София, Враца, Монтана, Козлодуй, Лом, Вълчедръм, площадката на АЕЦ „Козлодуй” и в района на село Ковачица, община Лом, област Монтана.
По време на провеждането на националното учение „Защита 2014” на 25 ноември 2014 г. (вторник) в населените места от 30 километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй” (от община Лом – село Станево, от община Вълчедръм – гр. Вълчедръм, с. Долни Цибър, с. Горни Цибър, с. Златия, с. Игнатово, с. Ботево, с. Септемврийци, с. Бъзовец, с. Мокреш и с. Черни Връх, община Бойчиновци – с. Лехчево, с. Бели Брод) се извърши тренировка на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Излъчиха се тренировъчно националните сигнали за тревога и за край на тревогата, които бяха съпътствани с гласова информация: „Внимание! Внимание! Внимание! Провежда се национално учение „Защита 2014”. 
На 25 ноември 2014 г.(вторник) при село Ковачица (на терен при влизане в село Ковачица в посока от град Козлодуй) Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана бе разгърнат обединен контролно-пропускателен пункт на границата на 30 километровата зона за неотложни защитни мерки, съвместно с останалите местни и национални структури. 
На 25 ноември 2014 г. от 15:30 ч. до 17:00 при село Ковачица, официалните лица, наблюдателите от Европейската комисия, Международната агенция по атомна енергия и Международната асоциация на ядрените оператори, оценителите и гражданите наблюдаваха различни дейности при работата на обединения контролно-пропускателен пункт:
- контрол на замърсяването на хора и техника, евакуиращи се от 30 километровата зона за неотложни защитни мерки;
- деконтаминация, при която се извършва обработка на хора, технически средства и животни;
- осигуряване на реда и сигурността;
- медицинско осигуряване;
- психологическа подкрепа;
- информационно-комуникационно осигуряване и др.
На 26 ноември 2014 г. бе направена и цялостна оценка и анализ по организацията и провеждането на Националното пълномащабно учение „Защита 2014”.
ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”


Дата: 26 ноември 2014 / Версия за печат