Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 579 от Протокол № 74, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 24.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет разрешава изработването на ПУП-ПР за разделяне на УПИ, отреден „За озеленяване”, като един от новообразуваните имоти ще се преотреди „За бензиностанция и газостанция”. На първо място не е обоснована и мотивирана, съгласно чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, необходимостта от преотреждане на имота. Без да бъдат посочени съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия или други причини, налагащи генералната промяна на предназначението на територията от озеленена площ с публичен характер, част от територията се отрежда за бензиностанция и газостанция, което обуславя частния характер на същата. На следващо място, не е установено по безспорен начин дали е реализирано или не мероприятието „озеленяване” - предпоставка за приложимост на чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, който единствено допуска промяна на предназначението на озеленени територии при наличие на определени условия. Не е спазена и процедурата, предвидена в чл. 62, ал. 3 от ЗУТ за приемане на решение за промяна предназначението на територии и поземлени имоти - след обществено обсъждане с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Дата: 20 ноември 2014 / Версия за печат