Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 710 от Протокол № 49, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 05.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет след проведена процедура за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – частна общинска собственост, дава предварително съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж на „ЧЕЗ – Електроразпределение” за поставяне на стълб в имота. В случая за учредяване правото на строеж в полза на „ЧЕЗ – Електроразпределение” ЕАД е необходимо промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти и решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено заявление. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие. В случая такъв не е определен.  

Дата: 20 ноември 2014 / Версия за печат