Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Днес заседава Областният обществен съвет за борба срещу корупцията
Днес Областният обществен съвет за борба срещу корупцията проведе поредното си редовно заседание.
На него бяха приети отчетите на общините за второто шестмесечие на 2007 г. за усвоените от тях средства от Комисията за възстановяване и подпомагане. Общественият съвет приема отчетите във връзка с мярка 89 от Плана за действие за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.
Данните сочат, че за първото полугодие на 2007 г. на общините от област Монтана Комисията е отпуснала 1 542 295,90 лв., а за второто 288 400,40 лв. От общо 1 830 696,30 лв. усвоени от тях са 1 400 080,90 лв.
393 298,77 лв. е размерът на средствата, които продължават да се усвояват през 2008 г.
Отчетът съдържа и данни за средства в размер на 37 316,63 лв, които са възстановени на Комисията за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
На присъстващите беше предложен вариант на Програма за противодействие на корупцията. В нея са изредени мерките, които трябва да бъдат съблюдавани -основно взаимодействие с кметовете и общинските администрации, координация и контрол на процеса по назначаване на държавни служители, обмен на информация, организиране и провеждане на дискусионни срещи, координация и контрол за изготвянето на оценка на корупционния риск във всяка административна структура на територията на област Монтана и др. Членовете на Обществения съвет ще разполагат с време до следващото заседание за анализиране на програмата, на което могат да направят предложения за промени и допълнения, след което програмата щу бъде приета.   
Освен това на следващото заседание ще бъде избран още един заместник-председател на Областния обществен съвет за борба срещу корупцията и ще бъдат разгледани предложенията на общините за включване на техни представители, които ще бъдат избрани на предстоящото заседание на Областния съвет за развитие.
По традиция в дневния ред на заседанието беше включена и точка, предвиждаща разглеждането на постъпилите жалби. Статистиката сочи, че от последното заседание до момента са постъпили 10 жалби - 5 през 2007 г. и 5 през 2008 г.
Постъпилите сигнали през 2007 г. са 27. От тях 19 са приключени, а по 8 все още се работи. При направените проверки не са констатирани данни за корупция. По три от сигналите са установени други нарушения и са предприети съответните мерки.
Информацията за 2008 г. сочи, че от 5-те жалби 3 са подадени по пощата, а 2 в кутията за сигнали в Областна администрация - Монтана, като два от тях са анонимни, а три явни.
Дата: 3 април 2008 / Версия за печат