Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 14 октомври 2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Ловеч се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч и председател на РСР  г-н Милко Недялков.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и на Агенция за социално подпомагане. 
Представител на Консепта БП ЕООД представи процеса по изготвяне на последваща оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г.
Обсъдена и приета беше Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за 2015 г.
Пред членовете на Съвета беше представена информация относно изпълнението на одобрените за финансиране проекти с регионално и местно значение от Северозападен район по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Експерт от Областна администрация Ловеч представи информация за идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) в участъците от Ябланица до връзката с път II-35.
На заседанието бяха определени представители на РСР на СЗР в Национален експертен съвет по изменение на климата, които са Нина Петкова – Областен управител на област Монтана и Иван Аспарухов – кмет на община Мездра.
Представител на Агенция за социално подпомагане представи оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Всички участници в срещата апелираха в последващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион да присъстват и първостепенни представители на ресорните министерства. 

Дата: 15 октомври 2014 / Версия за печат