Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ МЕРКИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПО ПОВОД ПАДНАЛИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ МЕРКИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПО ПОВОД ПАДНАЛИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНАПрез м. септември 2014 г. на територията на област Монтана преминаха интензивни валежи, които доведоха до повишаване нивото на язовир „Огоста” в гр. Монтана.
В следствие на това Областният управител на област Монтана проведе няколко срещи с компетентните институции и „Напоителни системи” ЕАД клон Мизия, стопанисващи съоръжението, за изясняване на техническото му състояние и предприемане на мерки за намаляване на водния обем.
С цел понижаване обема на язовира, плавно и периодично, след съгласуване с общините по долното поречие на р. Огоста от областите Монтана и Враца, е увеличавано количеството на контролирано изпускане на вода. В резултат на това изпускане през последните дни вече се наблюдава понижаване на неговото ниво.
По инициатива на Областния управител на област Монтана са предприети действия за назначаване на комисия от експерти на национално ниво, която да извърши пълно обследване на язовир „Огоста”.

Дата: 25 септември 2014 / Версия за печат