Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 398/04.09.2014 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото Решение е допълнена Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общината, като са въведени нови такси: за право на преминаване (чл. 192, ал. 3 от ЗУТ), право на прокарване (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ) и за осигуряване на свободен достъп през общински поземлени имоти (чл. 194 от ЗУТ). Правото на преминаване и правото на прокарване, както и осигуряването на свободен достъп през поземлен имот, са ограничени вещни права. Правото на преминаване през общински поземлени имоти и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета. Цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия, назначена от кмета на общината и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета и е недопустимо да е предварително фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-малко е уместно да се смесва цена на ограничено вещно право върху поземлен имот с такса за услуга, предоставяна от общинската администрация. 


Дата: 23 септември 2014 / Версия за печат