Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”На 12.08.2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областната администрация се проведе заседание на Областната комисия “Военни паметници”, основен акцент в чиито дневен ред бе обсъждането на предстоящите събития на територията на област Монтана по повод 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
Заседанието бе ръководено от Областният управител инж. Николай Пенчев и в него взеха участие представители на Регионален исторически музей – Монтана, Областен съюз на ветераните от войните – Монтана, Областен военен отдел – Монтана, общини и др.
Като резултат от проведените обсъждания членовете на комисията взеха решение в срок до 15 септември 2014 г. всички общини в област Монтана да изготвят и представят на вниманието на Областния управител Общински планове, които да включват планираните за 2015 г. събития, по повод на Първата световна война и участието на България в нея. 
Наред с това е необходимо  общините да изготвят списък на военни паметници, свързани с Първата световна война, които са в тежко състояние и се нуждаят от спешен ремонт, като списъкът следва да бъде придружен от съответните финансови разчети и предложения за изграждане на нови паметници. 
На базата на Общинските планове, в срок до 25.09.2014 г. следва да бъде изготвен  Областен план, който да включва планираните за 2015 г. събития, които ще се проведат в област Монтана за отбелязване на 100 години от Първата световна война.

Дата: 12 август 2014 / Версия за печат