Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 673, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.07.2014 г.
С посоченото Решение общинският съвет отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване помещение. Имотът, предмет на решението, освен публична общинска собственост е и спортен обект, а правната регламентация за отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост е регламентирана в чл. 50а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).  Императивни изисквания при отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения под наем е предварителното съгласуване с министъра на младежта и спорта, както и субектите, на които могат да се отдават под наем въпросните имоти, а именно – на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС. Начина за отдаване под наем е пряко или чрез конкурс. Поради неизпълнение на нито едно от посочените изисквания, решението се явява незаконосъобразно.

Дата: 11 август 2014 / Версия за печат