Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в Монтана
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в МонтанаНа 23.07.2014 г. се проведе кръгла маса на тема „Изслушване и разпит на деца – използване на възможностите на „синята стая” в Монтана”. По време на кръглата маса бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето, както и практики по щадящо изслушване на деца.
Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти.
Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие.
Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.
Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата. Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, децата в риск и уязвими семейства и общности.
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в МонтанаПроведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в МонтанаПроведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в Монтана

Дата: 23 юли 2014 / Версия за печат