Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”На 30 май 2014 г. в сградата на Областна администрация Монтана се проведе въвеждаща пресконференция за представяне на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана” по Договор за безвъзмездна помощ № А13-22-19/24.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Проектът се осъществява по Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация” и бенефициент по него е Областна администрация Монтана. Бюджетът на проекта възлиза на 85 282,26 лева, от които 100 ℅ безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 9 месеца. Целева група по проекта са служителите на Областна администрация Монтана, които ще се включат в общи и специализирани обучения за придобиване на компетентности за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото. 
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”


Дата: 30 май 2014 / Версия за печат