Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед на областния управител забранява продажбата на птици и фуражи на импровизирани пазари
Областният управител издаде заповед, с която продължава забраната за продажба на птици от всички видове, зърно за фураж и комбинирани фуражи на импровизираните пазари в област Монтана.
В заповедта са посочени задълженията на различни институции, отговорни за нейното спазване.
Директорът на РВМС - Монтана трябва да организира контрола върху обектите, където се отглеждат птици, контрола върху пазарите и извършването на периодични клинични прегледи и вземането на сондажни проби за диагностични изследвания.
Директорът на Областна дирекция "Полиция" трябва да разпореди засилен контрол върху пазарите за животни, върху движението и транспорта на животни и птици, като от търговците се изискват ветеринарномедицински свидетелства, придружаващи животните и храните, и удостоверение за регистрация на автомобила за специализиран транспорт.
Кметовете на общини /а чрез тях кметовете на кметства и кметските наместници/ са отговорни за контрола при предаването на труповете на умрели животни и птици на екарисаж "Брамас - 96" в гр. Шумен. Освен това те трябва да оказват съдействие на ветеринарните специалисти и полицията, да контролират режима на затворено отглеждане на птиците и да организират провеждането на заседания на общинските епизоотични комисии.
Заповедта задължава собствениците и управителите на птицевъдни обекти да предприемат незабавни действия за ограждане на обектите по начин, непозволяващ преминаване на хора и животни, да не допускат отглеждането на птици на открито и да съобщават незабавно на практикуващия или общинския ветеринарен лекар за всеки случай на повишена смъртност при птиците.
Председателите на земеделски кооперации, сдружения и арендатори, производители на зърно и производители на брашно и фуражи са длъжни да осъществяват транспортирането на зърното и фуражите само със закрити транспортни средства.
Задължение на директорите на РВМС и РИОКОЗ и кметовете на общини е да осигурят информирането на населението от област Монтана чрез медиите и по други подходящ начин за проблемите, засягащи болестта "птичи грип".
Заповедта е връчена на кметовете на общини /чрез тях и на кметовете на населени места и на кметските наместници/, собствениците и ръководителите на птицевъдни ферми, производителите на зърно, брашно и фуражи, на директорите на РВМС, РИОКОЗ, Областна дирекция "Полиция" - Монтана и РУГ - гр. Берковица.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на заместник областния управител д-р Крум Крумов.
Дата: 6 февруари 2008 / Версия за печат