Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Четирима души от област Монтана ще бъдат обучени за медиатори
От 1 до 15 февруари 2008 г. в Медицинския колеж в гр. Пловдив се организира курс за придобиване на удостоверение за професионална квалификация "здравен медиатор".
Обучителната програма "Здравен медиатор" цели да подобри достъпа на уязвимите групи до системата на здравеопазване, както и способностите на системата да решава здравните проблеми на тези общности.
Очакванията са, че реализацията на тази обучителна програма ще подпомогне процеса на посредничество между уязвимите групи и отговорните здравни институции и по този начин ще се постигне равен достъп до здравни услуги за всички граждани на Република България.
От област Монтана ще бъдат обучени четирима души. Информацията за обучението /обучителната програма и длъжностната характеристика на здравния медиатор/ е изпратена на кметовете на община Монтана, където ще има двама нови медиатори, община Берковица - 1, и община Якимово - 1.
Бъдещите медиатори ще преминат специален курс на обучение, който включва 10 модула: законодателство и правна рамка на здравеопазването в България; системата на здравни услуги в България; права на пациента; здраве и здравни проблеми; здраве и междукултурни различия; общуване и застъпничество; работа по случай; професионална роля на здравния посредник; лидерство и работа в екип; подготовка и управление на проекти.
Завършилите програмата придобиват професионална квалификация "здравен медиатор" и могат да работят в общински администрации, както и в индивидуални и групови медицински практики, РИОКОЗ или към неправителствени организации.
Дата: 23 януари 2008 / Версия за печат