Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Национална кампания „Детската безопасност – споделена грижа и отговорност“ стартира днес
Национална кампания „Детската безопасност – споделена грижа и отговорност“ стартира днесНа 23 април 2014 г. /сряда/ e даден официален старт на Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. 
През тази година кампанията ще протече под мотото „Да предпазим живот! Да променим мисленето!”. В тази връзка експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. 
Кампанията отразява виждането, че възрастните хора са отговорни за основното право – правото на живот и развитие на децата.  За целта се провокират институции и средища, вкл. медиите, както и самите деца, да участват в инициативи, променящи средата и културата на поведение.
В програмата е предвидено провеждането на национален конкурс за детска рисунка и фотография/колаж на тема „Победи опасността“. Конкурсът е за деца от 5 до 18 г. като срокът за получаване на творбите е в периода 23 април – 1 ноември 2014 г.
Награждаването е на 1 ноември 2014 г. Предвидени са също инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата. Целевата група са детски градини, училища, читалища, клубове и школи, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти. Срокът за подаване на заявления е в периода 23 април – 3 ноември 2014 г. Награждаването е на 20 ноември 2014 г. В програмата е намерено място и за работни срещи на тема „В подкрепа на детската безопасност“, които ще популяризират кампанията и ще насърчат инициативите. В срещите ще участват представители на областни и общински администрации, РИО на МОН, териториални структури на МВР, МЗ, Държавна агенция за закрила на детето, НПО, медии и др.
Програмата на Националната кампания и всички материали, утвърдени от председателя на ДАЗД, могат да се видят на интернет страницата на Областна администрация-Смолян и на адрес: www.sacp.government.bg.

Заявление за участие в национален конкурс на тема „В подкрепа на детската безопасност” (за организации, които кандидатстват с инициативи)

Програма на Националната кампания 2014 г.

Регламент за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж

Наръчник – приложение към темите за конкурса

Регламент за провеждане на Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива

Предложение за участие в национален конкурс на тема: „В подкрепа на детската безопасност“ (за организации, които номинират инициативи)Дата: 23 април 2014 / Версия за печат