Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване







КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”
Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”В подкрепа на институциите, организациите и неправителствения сектор, ангажирани в процеса по деинституционализация на грижата за деца, както и за изпълнението на дейности за подобряване благосъстоянието на децата на територията на област Монтана, за подкрепа на малките деца и техните родители, деца в риск и уязвими семейства и общности, както и в изпълнение на подписан Меморандум с УНИЦЕФ, на 15 април 2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе регионална среща.
Срещата бе по инициатива на Областния управител на област Монтана и се осъществи с активното съдействие на УНИЦЕФ – клон България на тема „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”.
Представени бяха обобщените от УНИЦЕФ резултати от теренното проучване на ромски общности в област Монтана. 
Представена беше и мрежата от Семейно-консултативни центрове (СКЦ) в област Шумен, които центрове са разкрити по проект на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете? – подходи и постижения”. Подкрепата в домашна среда за всяко новородено, бременна и майка, предоставяна от центровете беше презентирана от самите екипи, работещи в услугите.
Споделен беше и програмния опит за социално включване и интеграция на ромската общност в област Монтана по проекти на фондациите „Шам”, „Рома – Лом”, за своите проблеми в работата и за самата работа споделиха и здравните медиатори от областта.
Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”











Дата: 16 април 2014 / Версия за печат